Martina Hobzová  tel: 605 581 553     email: mhobzova@celostni-pece.cz 

Poradenství v oblasti vztahů

„Jsou dva trvalé odkazy, které můžete předat svým dětem.

Jedním jsou kořeny.Tím druhým jsou křídla.“

Holding Carter ml.

Láska dokáže prozářit i tu nejčernější temnotu…… 

Nedejte se, prosím, odradit některými kritiky pevného objetí lidmi, kteří se žádné této terapie osobně neúčastnili a jejich informace o terapii je často mlhavá, zkreslená, neúplná…..

Z rodin se v poslední době vytrácí láska. Manželství se rozpadají, protože se lidé nenaučili zacházet s konflikty. Dítěti je proto potřeba ukázat, že smír je důležitější než svár, aby vědělo, že se na rodiče může spolehnout a že co řeknou, to platí. I rodiče však musejí umět přiznat chybu. Lidem chybí schopnost vcítění do druhého, hádky končí zpravidla tím, že lidé na sebe zařvou. Reagují instinktivně, útokem a útěkem. Avšak vztahy je třeba neustále obnovovat. Lidé, kteří se milují, mohou mít různé názory a nemusí se kvůli nim hádat a nenávidět se. Stačí si vysvětlit, proč mám takový názor a proč ty ho máš jiný. Co předcházelo utvoření mého názoru a jak to bylo u tvého…