Martina Hobzová  tel: 605 581 553     email: mhobzova@celostni-pece.cz 

Praktický trénink jak se mít rád

Dokážete mít rádi sami sebe?

Věříte, že jste úžasní a jedineční?

Dokážete mít sami sebe na prvním místě?

Dokážete si dělat každý den radost?

Máte čas sami pro sebe?

Rozumíte sami sobě?

Vnímáte intenzivně své pocity, nálady?

Umíte si odpustit?

Umíte se uvolnit?

Naplňujete si své touhy, sny a tajná přání?

Umíte se odměnit a ocenit?

Cítíte se po všech stránkách naplněni?

A proč ne??????????

Jestliže jste odpověděli alespoň na jednu otázku záporně, máte ve své sebelásce a oceňování sebe sama mezery a já mám pro Vás řešení.

Jak je to možné? Protože jsem si 42 let procházela něčím podobným a vím, co mi to pomohlo restartovat a přeprogramovat mé staré „blbé“ programy. A stále v tom pokračuji na mnoha úrovních.

Přidejte se ke mně, společně nám to půjde lépe!

Pusťte se do praktického tréninku, kde najdete cestu sama k sobě, ke svému původnímu já, ke svým pocitům a nikdo a nic nás nedokáže vykolejit, naštvat nebo zlomit. Jen my sami. Jaké si to uděláme, takové to máme. My si tvoříme svou knihu života a je na nás, co si tam napíšeme, nenechejme si do ní čmárat a trhat listy!!!!

Abychom byli v životě šťastní a mohli rozdávat lásku lidem kolem sebe, musíme nejdřív uspokojit své potřeby, přijmout sami sebe a nasytit se láskou a radostí. Pokud o sebe a svoji duši nedbáme, nemáme se rádi, kritizujeme se a nejsme se sebou spokojení – co můžeme světu předávat? Vzpomeňte si na to, jací lidé vás přitahují. Většinou ti, kteří mají sami sebe rádi, věří si, jsou sebevědomí, milují život a umí si ho užít. Takovým člověkem se nestali s ničí pomocí, ale proto, že  žijí v sebelásce sami k sobě. Pojďte žít také tak.

V těchto trénincích a terapiích používám techniky NLP (neurolingvistické programování), své intuice, zkušenosti a „nebeský management“.

Na toto navazují zážitkové semináře, ženské kruhy apod…

Na základě toho, jak se chováme sami k sobě, se utváří vztah k našemu okolí. Pokud začneme pěstovat sebelásku, prohloubíme tím mnohonásobně i lásku k ostatním lidem a celému světu.