Martina Hobzová  tel: 605 581 553     email: mhobzova@celostni-pece.cz 

Rodinné konstelace

Je třeba se stále učit žít

Je to tvrdý oříšek, ale jde to. Rozviňme svou vnímavost vůči druhému. Hledejme na něm dobré věci, určitě nějaké má! Zkusme se i projít v jeho mokasínách. Vžít se do jeho situace…

Myslím, že je to úžasná metoda osobního rozvoje, kde se spojuje rozumové pochopení s emočním prožitkem, čímž, co bylo rozděleno, může se stát opět celistvým. V konstelacích se díváme na celek i na jeho části a na vztahy mezi celkem a jeho částmi – systémy. V běžném životě vnímáme náš pohled z toho místa, kde se v systému právě nacházíme. Konstelace nám navíc nabízí pohled na celý systém i na jeho části, které běžně nevnímáme. To nám umožňuje nacházet zcela nového úhly pohledu na nás, naše blízké i na život jako takový. Jednoduše řečeno jde o pochopení souvislostí mezi příčinou a následkem. Souvislostí našich vztahů. Jak komu v systému je a proč se mu nedaří a není šťastný. Umožňují i nahlédnout i do toho nejhlubšího nitra, odhalit vlivy skrytých sil v nás, v našich rodinách a uzdravit to, co jsme doposud neviděli.

Konstelace nám dávají možnost dostat se k našim kořenům, k předkům, ke zdroji síly, zažít pocit sounáležitossti a uvidět příčiny našich neduhů. Tak můžeme pochopit souvislosti, díky pochopení dochází k uvolnění, v uvolnění docháí k přijetí a díky přijetí dochází k procesu uzdravení.

Pomáhají nám přijmout náš osud. Co nejde změnit, přijmeme a tím také může dojít ke změně.

 

To může vést ke změně našeho vnitřního podvědomého obrazu naší reality, který ovlivňuje, jak reagujeme v životních situacích a mohou nás zbytečně brzdit. Naše okolí nás pak může začít vnímat jinak a změní se i jeho reakce vůči nám. Tímto způsobem můžeme do jisté míry ovlivňovat náš život i to, co se nám v životě děje.

Konstelace nejsou přímým návodem, jak se chovat nebo jak něco rozhodnout. Odpovědi nikdy nehledejte ve vnějším světě, ale sami v sobě. Obraz konstelace ve Vás působí a má vliv na mnoho věcí. Konečnou odpovědnost za Vaše rozhodnutí přijměte Vy sami.

Po vlastní konstelaci je dobré nějaký čas o svých potížích nemluvit a rozebírat to, co se v konstelaci dělo. Necháme konstelaci v klidu doznít, abychom lépe vstřebali naše emoční prožitky. Také není vhodné dělat po konstelaci nějaká zásadní životní rozhodnutí. Je dobré nechat vše nejprve usadit.A sedá to různě dlouho. Všechno má svůj čas.  Až je to najednou jasné. Bez tlaku vlastního ega.

 Také buďte ohleduplní ke svému okolí. Oni tam s Vámi nebyli. Bylo to Vaše rozhodnutí ke změně.

Upozornění:

Při závažnějších problémech mohou být potřeba hlubší terapie. Jeden odblok nebo konstelace to nespraví. Je to individuální.

Rodinné konstelace nenahrazují lékařskou péči. Poraďte se o účasti svého lékaře. Pokud se s něčím léčíte, berete nějaké léky, je potřeba o tom terapeuta informovat dopředu. Účast je dobrovolná a účastník je po celou dobu semináře za sebe odpovědný. Platí zákaz užívání alkoholu, drog a jiných omamných látek před sezením a v průběhu konstelace.

Proč se zabývám konstelacemi já?

Prošla jsem čtyřletým výcvikem terapií pevného objetí, odpuštění a stavění rodinných konstelací pod přímým vedením PHDr. Jiřiny Prekopové a Jaroslava Šturmy, Jarmilky Pospíšilové a dalších skvělých lektorů. Absolvuji supervize, dále se vzdělávám a nejvíce mě učí praxe a vliv konstelací a hloubkových terapií na další život zúčastněných.

Mě samotné konstelace velmi pomohly a otevřely cestu poznání a pravdy a vidění věcí zcela jinak. Zvlášť, když jsem neměla kde vzít jakékoli informace o svých předcích a co se v rodových liniích událo. Osvobodilo mě to od pout, které mě svazovaly. Kde jít více do hloubky a doléčit ty nejhlubší zranění, např. oplakání a rozloučení se s tátou (po 13 letech od doby, co zemřel), usmíření se s maminkou, rehabilitace porodu, rehabilitace mého ženství.....Co pro mě byl také stěžejní moment, zažít sílu rodu, ženské rodové linie, jejich lásku a podporu. A vím, že nyní to mohou cítit i mé děti.

Těším se na naše společné setkání a na to, že Vás to ve Vašem životě posune.

Následná péče

Samozřejmou součástí, myslím, že nutností seminářů je tzv. následná péče – ať již ve formě telefonické, písemné, skypu či nejlépe individuální konzultace i v průběhu, ale zejména i v delším časovém horizontu po konstelacích.