Martina Hobzová  tel: 605 581 553     email: mhobzova@celostni-pece.cz 

Jaká fakta je dobré zjistit

 • Zemřel někdo z rodiny předčasně? Předčasně znamená do 50let a nezapomínejte na interrupce.
 • Zemřel někdo ve válce nebo na následky války?
 • Byl někdo ve válce nebo v legiích?
 • Zavinil někdo ve Vaší rodině neúmyslné zabití nebo byl sám obětí?
 • Byl ve Vaší rodině vrah nebo oběť vraždy (např. ze žárlivosti, z pomsty, kvůli majetku atd.)?
 • Ukončil někdo svůj život dobrovolně?
 • Byl někdo z rodiny v klášteře?
 • Byl někdo na misii v zahraničí?
 • Rozvody – odloučení – rozloučení v rodině
 • Existují v rodině nějaká tajemství – tabu, témata, o kterých se nemluví?
 • Zvláštní osudy v rodině – cizinci
 • Byl někdo v rodině adoptován nebo byl dán k adopci?
 • Jsou ve Vaší rodině sirotci, levobočci či měl někdo velmi těžký osud?
 • Byl někdo v koncentračním táboře, gulagu, odboji, u partyzánů či byl politicky perzekuován?
 • Byl někdo ve vězení, ať už politickém nebo hospodářském?
 • Byl někdo vyhoštěn ze země nebo odešel do exilu dobrovolně? Žije někdo v cizině?
 • Ztratila vaše rodina, ať už z jakéhokoliv důvodu, majetek? Nebyl náhodou vyděděn první sourozenec?
 • Nebyl v rodině někdo, kdo si nemohl vzít svoji lásku?
 • Postižení členové v rodině (mentálně, tělesně, psychicky)
 • Byl někdo dlouhodobě hospitalizován?
 • Závislosti v rodině, např. na alkoholu, drogách, jídle, vztazích atd.