Zajímavé články
Naturopatie
Martina Hobzová

Martina Hobzová

Průvodce konstalací

Gratuluji vám!

Udělali jste krok vpřed. 🙂

Co teď?

Prosím o zaplacení zálohy, která činí polovinu částky, buď osobně či na účet 0587809123/0800 nejpozději týden před aktuální konstelací.

 Připravte si  z á m ě r, se kterým do konstelace půjdete. Co byste chtěli ve svém životě vyřešit, změnit, pochopit.  I ti, co si nestavějí. Konstelace působí na všechny. Těm, co si staví svou konstelaci naopak doporučuji se sejít se mnou dopředu individuálně a rozpracovat genogram a rodinné vztahy. Domlouvejte se na tel. či na mejlu, kdy by se Vám hodilo přijít.