Martina Hobzová  tel: 605 581 553     email: mhobzova@celostni-pece.cz 

Co je nutné vědět před účastí na rodinných konstelacích?

Kurzy rodinných a systematických konstelací jsou určeny pro širokou veřejnost, není nutná předchozí konzultace. Ale rozhodně je lepší. Účastník by však měl býti starší 18let. Pokud je účastník v péči psychologa či psychiatra, měl by informovat svého ošetřujícího lékaře o účasti na kurzu. Měl by si být rovněž vědom, že rodinné konstelace nenahrazují lékařskou, psychologickou či psychiatrickou péči, a po celou dobu trvání kurzu za sebe nese zodpovědnost.

Rozhodnete -li se kurz či seminář absolvovat, je vhodné znát základní fakta o vaší původní rodině a pokud jste v partnerském svazku, tak i o současné rodině. Nemůžete – li je již zjistit, nevadí, konstelace se dají stavět i lidem, kteří byli například adoptováni a neví nic o své biologické rodině.

Do nejbližší původní rodiny patříme my, sourozenci, nevlastní sourozenci, rodiče, sourozenci rodičů i nevlastní, partneři rodičů, bývalí manželé a manželky, někdy i prarodiče. Do současné rodiny spadáme my, partner, naše děti, naši bývalí partneři. Prospěšné je také nakreslení si vlastního rodinného genogramu. K jeho sestrojení doporučuji knížku od Johna Bradshawa Rodinná tajemství, kde autor podrobně vysvětluje, jak vytvořit rodinný genogram. Genogram představuje vizuální mapu našeho rodokmenu, do kterého se zakreslují informace o rodinných vztazích během několika generací. Pomocí genogramu můžeme vyzkoumat červenou nit, která se táhne napříč generacemi a ovlivňuje tak i náš život.