Martina Hobzová  tel: 605 581 553     email: mhobzova@celostni-pece.cz 

Quantum magneticko-rezonanční analyzátor YK3

Diagnostika
Quantum analýza

Výhodou je komplexnost, neinvazivní metoda , praktičnost, jednoduchost.

Po měření vám podle nascanovaných hodnot poradím, jak zlepšit Vaši kondici, které orgány podpořit a cíleně doplnit nedostatek prvků, minerálů a vitamínů, které vašemu tělu chybí pro správné fungování.

Quantum magneticko-rezonanční analyzátor představuje špičku mezi high-tech inovačními projekty medicíny, Bio-informatiky, elektrotechniky a jinými vědami. Při použití kvantové medicíny jako teoretického základu, využívá pokročilého elektronické vybavení pro sběr slabého magnetického pole lidských buněk pro vědeckou analýzu, čímž analyzuje a určuje testované osobě její zdravotní stav a hlavní problémy a předkládá standardní preventivní doporučení. Quantum YK3 je individualizovaný rádce při konzultacích o zdravotní péči celého těla. Jeho výhodou je komplexnost, neinvazivní metoda, praktičnost, jednoduchost.

Přístroj naměří 34 segmentů lidského těla a vyhodnotí na 268 - 274 parametrů.
Např. segment = funkce ledvin, parametr=index kyseliny močové.
Pomocí Quantum YK3 vám zjistím až 270 parametrů jako např. krevní tuk,množství stopových prvků, vitamínů, funkce jater, ledvin, stav kostí, kolagenu apod.

Kvantový magnetický rezonanční analyzátor je přístroj, který dokáže vyhodnotit 38 zpráv a 261 analýz, díky kterým získáte přesné výživové a návykové doporučení.

Kvantum

Kvantový magnetický analyzátor je praktická pomůcka pro ty, kteří chtějí změnit svůj životní styl. 

Pomocí naměřených hodnot Vám doporučím potřebné změny, s orientací na chybějící stopové prvky a minerály, abyste mohli organismu vytvořit příznivé a zdravé prostředí potřebné pro správné fungování těla a přežití dlouhého a plnohodnotného života.

Analyzátor dokáže zjistit aktuální stav a hlavní problém a na základě výsledku navrhne doporučení.

Kvantový rezonanční magnetický analyzátor

 • Byl vyvinutý po dlouhých letech výzkumů a studií sto miliónů klinických případů lékařskými a počítačovými odborníky.
 • Po ukončení testu získáte 38 zpráv a 261 podrobných měření.
 • Kromě podrobného měření, získáte i postup a doporučení.
 • Statistická analýza zdraví se vytváří důsledně pomocí vědeckých metod, přesnost určení výsledků je až cca 80%.
 • Dokáže rozpoznat problémy ještě před viditelnými příznaky a známkami.
 • Zabezpečuje kontrolu aktuálního stavu kdykoliv a kdekoliv.
 • Kontrola probíhá neinvazivním způsobem, takže nemůže dojít k poškození organismu.

Jak funguje kvantový magnetický rezonanční analyzátor?

Přístroj integruje výsledky lekářské vědy, informatiky, elektroniky, biokybernetiky atd. Teoretickým základem fungování přístroje je kvantová medicína. Přístroj využívá nejmodernejší elektromagnetické technologie pro analýzu slabého, nevyváženého magnetického pole.

Elektromagnetické vlnové signály vysílané lidským tělem představují určitý stav lidského těla a vysílané elektromagnetické vlnové signály jsou rozličné v rozličných stavech lidského těla.

Výsledky analýzy nenahrazují lékařská vyšetření. Jsou jejich výborným doplňkem.

 • Stav hydratace, dehydratace a okysličení organismu.
 • Průchodnosti krevních kapilár a slabý krevní oběh.
 • Životnost červených krvinek a jejich schopnost vázat kyslík.
 • Stav železa, kyseliny listové a B12 (anémie).
 • Těžké kovy v krvi.
 • Mykoza krve, candida albicans a jiné plísně.
 • Hladinu cholesterolu a triglyceridů.
 • Indikátory acidózy (překyselení), nelze však stanovit přesné pH krve.
 • Snížení imunity.
 • Patogenní mikroorganismy a jejich vývoj.
 • Stav detoxikace organismu.
 • Zjištění dysbiozy, nedostatečného trávení a vstřebávání ve střevech, zvýšenou propustnost střevní stěny.
 • Nadměrná konzumace živočišných bílkovin, nestrávené bílkoviny, metabolický odpad v krvi, přetížení jater a sleziny.
 • Potřeba antioxidantů, poškození volnými radikály, oxidativní stres.
 • Stres – chemický, psychický, fyzický i mikrobiální.
 • Hromadění kyseliny močové, urátové krystaly, riziko dny.
 • Chronické a akutní záněty, alergie, autoimunitní reakce.
 • Riziko agregace trombocytů, viskozita krve, riziko infarktu, mozkové mrtvice.
 • Aterosklerotický plak.
 • Potíže s krevním cukrem (nelze ale stanovit přesnou hodnotu glykémie) v krvi.

Jak funguje kvantový magnetický rezonanční analyzátor?

detoxikace organismu

Lidské tělo je shlukem velkého počtu buněk, které jsou ve stavu neustálého růstu, vývoje , diferenciace, regenerace a apoptózy , a buňky se ustavičně sami obnovují prostřednictvím svého vlastního dělení.

V těle dospělého člověka se během jedné vteřiny rozdělí 25 milionů buněk a krevní buňky ( krvinky ) těla se neustále obnovují rychlostí přibližně 100 milionů za minutu.

V procesu buněčného dělení a růstu jsou tyto nabité tělíska z atomových jader tvořících atomy jako základní jednotku buňky a elektrony mimo jádra v neustálém rychlém pohybu a stále se mění, čímž neustále emitují elektromagnetické vlny .

 

Elektromagnetické vlnové signály emitované lidským tělem představují určitý stav lidského těla a vydané elektromagnetické vlnové signály jsou různé v různých stavech lidského těla jako je zdraví , podlomené zdraví , nemoc , atd..

Pokud bychom dokázali určit tyto specifické elektromagnetické vlnové signály , dokázali bychom určit stav života těla.

 

Kvantová medicína považuje za nejzákladnější příčinu onemocnění to , že spin elektronů mimo atomové jádro a oběžná dráha ( orbita ) se mění, a tím způsobuje změnu atomů tvořících materiál , změnu malých biomolekul , změnu velkých biomolekul , změnu všech buněk a nakonec změnu orgánů.

Jelikož je elektron nabitým tělískem ( částice s nábojem ), pokud se změní spin elektronů mimo atomové jádro a orbita , elektromagnetické vlnění emitované atomy se změní.

Energie změn elektromagnetického vlnění způsobených změnami v důsledku nemocí lidského těla a fyzickými změnami nutričního stavu je extrémně slabá a obvykle jde jen o nanoGauss - y ( nG ) až mikroGauss - y  ( mikrogramů) . 

 

Frekvence a energie slabého magnetického pole vlasů určena přímo nebo podržením senzoru rukou se porovnává s rezonančními spektry standardního kvanta chorob a souboru nutričních indikátorů v přístroji po zesílení frekvence a energie pomocí přístroje a zpracování počítačem, a pak je na výstupu korespondující hodnota kvanta od negativní po pozitivní .

Velikost hodnoty kvanta určuje povahu a rozsah choroby a nutričních úrovní.

Na závěr výsledky vyšetření vyhodnotí kliničtí lékaři .

 

Například nezdravé buňky se liší od normálních buněk a elektromagnetické vlny emitované rakovinnými buňkami se také liší od elektromagnetických vln emitovaných normálními buňkami .

Čím je počet nezdravých buněk vyšší, tím je signál intenzivnější a hodnota kvanta směřuje k negativní hodnotě .

 

Podobá se to principu poslechu vysílání rozhlasu z rádia .

Ve vzduchu se nachází množství rádiových vln .

Chcete-li poslouchat některé určené vysílání rozhlasu , můžete naladit rádio na odpovídající frekvenci av tom okamžiku se objeví rezonance , takže dokážete toto vysílání rozhlasu slyšet .

Kvantová rezonance používá tento princip na testování .